Η Νίκη της Χαναάν

prospectus_17.JPG
 
 
«Ένα θαυμάσιο βοήθημα στο χώρο της χριστιανικής βιβλιογραφίας. Το περιεχόμενό του επιδιώκοντας την οικοδομή και στήριξη των πιστών, αποτελεί ταυτόχρονα απαραίτητο εφόδιο στον «Καλόν Αγώνα της Πίστεως»
 
Προσωπικά με ωφέλησε σημαντικά.»
 
Γ. Γρίζος