Ζωή μέσα από το Θάνατο

DYING_TO_LIVE.JPG

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου μαθαίνεις τον τρόπο απελευθέρωσης από την αμαρτία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, πώς να μεταμορφώνεται γενικά ο χαρακτήρας σου, ο τρόπος έκφρασής σου προς τους γύρω πρακτικά και απέριττα.

Στο τρίο κεφάλαιο, πώς ο θάνατος του Χριστού ν εισχωρεί  όλο και βαθύτερα στη ζωή σου.

Και στο τέταρτο κεφάλαιο, μαθαίνεις πώς να παραδίδεις τον εαυτό σου σε θάνατο, πνευματικά, για χάρη του Χριστού, ώστε ο αναστημένος Χριστός να ενεργεί μέσα από σένα στους γύρω σου δυναμικά, που είναι και ο απώτερος σκοπός.

Έτσι θριαμβικά να φτάσεις στο τέρμα του Στενού Δρόμου, για να λάβεις το στεφάνι της ζωής που ανήκει στους Νικητές.